next up previous contents index
Next: Adjektiv mit Endung ``er'' Up: Adjektive Previous: Adjektive

Adjektiv mit Endung ``e'' (1)

blaue, kleine, kleinere, reiche, reichste, schöne, ...Reinhard Rapp
Fri Jul 18 19:19:31 MET DST 1997